THE LAMBDA SOPHOMORES

Elton Aguilar
Elton Aguilar

William BonDurant
William BonDurant

Hamza Cherqaoui
Hamza Cherqaoui

Will Cole
Will Cole

Brandon Collins
Brandon Collins

Bold Enkhbaatar
Bold Enkhbaatar

Christian Jones
Christian Jones

Tyler Morris
Tyler Morris

Siddhanta Phuyal
Siddhanta Phuyal

Riley Reed
Riley Reed

Christian Soto
Christian Soto

Alejandro Flynn
Alejandro Flynn

Achraf Tai
Achraf Tai